روش های نوآورانه در تدریس ترمودینامیک

نویسنده:
مترجم:
گلناز زارعی
چکیده:
ترمودینامیک دانشی پایه ای است که مدت های طولانی یکی از مهمترین دروس تحصیلی مهندسی در سراسر دنیا بوده است. اصول ترمودینامیک بر اساس تجربه ها و مشاهدات هر روزه ما بنا شده ست و یک ذهن هوشیار نباید هیچ مشکلی در فهم آن داشته باشد. با این حال، اغلب ترمودینامیک موضوع دشواری تصور می شود و بسیاری از دانشجویان از تجربه کردن آن، به علت مشکل در درک ارتباط آن با دنیای واقعی، می ترسند و این درس را با فهمی سطحی از موضوع رها می کنند. در این مقاله روش هایی ارائه می شود که باعث می شود تجربه اموزش ترمودینامیک دانشجویان مطلوب تر و پربارتر باشد و با ارتباط دادن موضوع با کاربردها و تجربه های دنیای واقعی، این درس را در مطابقت بیشتری با معیار ABET 2000 قرار می دهد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
75
لینک کوتاه:
magiran.com/p162389 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!