اثرات تجویز تحت مزمن دوزهای تحت کشنده آمیتراز/زایلن بر پارامترهای تولید مثلی انتخاب شده موش های صحرایی نر نژاد ویستار

چکیده:
این مطالعه اثرات تجویز تحت مزمن دوزهای تحت کشنده آمیتراز بر روی برخی از پارامترهای بیضه موش های صحرایی آلبینو را بررسی کرد. 24 موش صحرایی نر بالغ نژاد آلبینو (10 ± 100 گرم) به طور تصادفی در چهار گروه تقسیم شده و برای مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند. گروه های A، B و C به میزان 10، 2 و 4/0 میلی گرم/کیلوگرم آمیتراز در 10 میلی لیتر/کیلوگرم دریافت کردند، در حالی که گروه D حجم برابری از آب را به صورت خوراکی و روزانه برای مدت 48 روز دریافت کردند. سطوح تستوسترون سرم (TESL) در روزهای 0، 28، 56 و 84 مورد ارزیابی قرار گرفتند. ذخیره اسپرم اپیدیدیم (ESR)، ذخیره اسپرم بیضه (TSR)، شاخص وزن بیضه (TWI) و هیستولوژی بیضه در پایان آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج کاهش وابسته به دوز (P<0.05) میانگین TESL، ESR و TSR در گروه های درمان شده با آمیتراز را متناسب با افزایش دوز آمیتراز تایید کردند. مطالعه بافت شناسی دژنرسانس بیضه مشخص شده با کاهش تعداد لوله های اسپرم ساز و تخلیه سلول های اسپرم ساز در موش های صحرایی گروه A را تایید کردند. می توان چنین نتیجه گرفت که تجویز تحت مزمن دوزهای تحت کشنده آمیتراز می تواند منجر به کاهش کیفیت اسپرم گردد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
277 -280
لینک کوتاه:
magiran.com/p1624562 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.