جداسازی کلستریدیوم دیفیسیل و تشخیص مولکولی توکسین های دوگانه A و B در مدفوع سگ ها

چکیده:
کلستریدیوم دیفیسیل باکتری گرم مثبت و باسیل تولید کننده توکسینی است که عامل بیماری زای مهم روده ای در حیوانات و انسان می باشد و منجر به مشکلات گوارشی مثل آنتریت، درد شکمی، تب و اسهال می شود. توکسین های این باکتری شامل انتروتوکسین یا توکسین A و سیتوتوکسین یا توکسین B و توکسین دوگانه می باشند. هدف این مطالعه جداسازی باکتری از مدفوع سگ ها و مطالعه میزان شیوع ژن های حدت در جدایه ها بود. در این مطالعه از تعداد 151 نمونه جمع آوری گردید. جداسازی باکتری بر اساس کشت به روش استاندارد و استخراج ژنوم با استفاده از روش جوشاندن انجام گرفت. در واکنش زنجیره ای پلیمراز چندگانه ژن های tcdA، tcdB، cdtA و cdtB و در واکنش تکی پلیمراز tcdC مورد ردیابی قرار گرفت. دوازده نمونه (9/7%) نمونه ها در کشت مثبت بوده و بر اساس مطالعه مولکولی 7/66% نمونه ها (8 نمونه کلستریدیوم دیفیسیل از 12 نمونه کلستریدیوم دیفیسیل جدا شده) واجد پروفایل توکسینی tcdA+، tcdB+ بودند. این مطالعه اولین تحقیق در مورد کلستریدیوم دیفیسیل بر روی جمعیت سگ ها در ایران می باشد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
273 -276
لینک کوتاه:
magiran.com/p1624564 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.