اثرات مکمل غذایی مانان-الیگوساکارید بر دفع ویروس در ماکیان های گوشتی مواجهه شده با آنفلوانزای پرندگان (H9N2)

چکیده:
آنفلوانزای پرندگان (AI) یک بیماری بسیار مسری است که باعث خسارت اقتصادی قابل توجهی در سراسر دنیا می شود. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر مانان-الیگوساکارید (MOS) بر دفع ویروس از نای و کلوآک در ماکیان های گوشتی مواجهه شده با AI و آلودگی محیط با H9N2 است. تعداد 300 ماکیان گوشتی یک روزه به طور تصادفی به سه گروه (A، B و C) تقسیم شدند و به ترتیب 2/0، 5/0 و 0/0% MOS در جیره توصیه شده توسط NRC برای 36 روز اضافه شد. در روز 21، گروه ها به دو زیر گروه A+ve، A-ve، B+ve، B-ve، C+ve و C-ve با 5 تکرار برای هر کدام تقسیم شدند. گروه های مثبت به محل های مجزا منتقل شدند و به شیوه داخل بینی با 1/0 میلی لیتر ویروس مرجع (AIV; Pk-UDL/01/08 H9N2) با EID50 = 10-6.66 مواجهه شدند. درمان، دفع ویروس از کلوآک را از روز 24 تا 26 و 28 تا 32 کاهش داد (P<0.05). دفع ویروس از نای در روزهای 25 تا 26 و 28 تا 30 در گروه های درمان کمتر بود (P<0.05). روز 27 بالاترین (P>0.05) میزان دفع ویروس در همه گروه ها را نشان داد. اگرچه، کاهش دفع ویروس در گروه های درمان سریع تر بود و در روز 32 دفع ویروسی را نشان ندادند. تیتر آنتی بادی مادری در مقابل AI روند کاهشی را نشان داد ولی MOS تیتر را در گروه های درمان تحت تاثیر قرار داد (P<0.05). بنابراین، استفاده از MOS ممکن است جایگزینی جدید و احتمالا موثر باشد که انتشار بیماری را با کاهش دفع ویروس و آلودگی محیط از عفونت AI (H9N2) در طیور کاهش می دهد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
268 -272
لینک کوتاه:
magiran.com/p1624565 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.