ارتباط وضعیت اکسیداتیو و خصوصیات مایع منی با پروتئین های پلاسمای مایع منی بوفالو

چکیده:
به منظور مطالعه تاثیر فصل بر وضعیت اکسیداتیو مایع منی بوفالو و ارتباط آن ها با خصوصیات مایع منی و پروتئین های پلاسمای منی، نمونه های انزال دو بار در هفته در فصول زمستان، تابستان و بارانی از 6 راس بوفالوی نر بالغ نژاد Bhadawari جمع آوری شدند. نمونه های مایع منی بوفالو بلافاصله پس از جمع آوری از لحاظ خصوصیات منی و وضعیت اکسیداتیو یعنی میزان پراکسیداسیون لیپیدی (LPO)، فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT) و پروتئین تام (TP) در پلاسمای منی ارزیابی شدند. پروفایل پروتئینی به وسیله روش ژل الکتروفورز پلی آکریل آمید سدیم دودسیل سولفات تک بعدی تعیین شد. تاثیر معنی دار فصل بر میزان پروتئین تام، فعالیت SOD و درصد بخش های پروتئینی انواع پروتئین های پلاسمای منی بوفالوها مشاهده شد. سطوح پروتئین تام همبستگی مثبت با حجم انزال (EV)، غلظت اسپرم (SC) و درصد اسپرم های زنده/مرده (LD) و همبستگی منفی با حرکت پیشرونده (PM) و آزمایش تورم در محیط هیپواسموتیک (HOST) داشت. فعالیت SOD همبستگی مثبت با PM، LD، HOST و درصد انسجام آکروزومی (AI) نشان داد. علاوه بر این، نتایج مطالعه، همبستگی مثبت میزان پروتئین تام با پروتئین های 5/6، 38 و 66 کیلو دالتون، پراکسیداسیون لیپیدی با پروتئین های 70، 72 و 86 کیلو دالتونی و کاتالاز با پروتئین های 70 و 86 کیلو دالتون و سوپراکسید دیسموتاز با پروتئین های 5/6، 5/24، 5/44، 70 و 72 کیلو دالتونی را نشان دادند. در نتیجه، این مطالعه نشان داد که پروتئین تام و فعالیت آنزیم SOD پلاسمای منی بوفالوها تحت تاثیر فصل قرار گرفته بود و با برخی از خصوصیات مایع منی و بیان پروتئین های پلاسمای منی مرتبط بودند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
226 -230
لینک کوتاه:
magiran.com/p1624576 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.