ارائه الگویی برای ارزیابی خدمات فناوری اطلاعات برمبنای رویکردی براساس مدل های حاکمیت فناوری اطلاعات

چکیده:
امروزه یکی از بزرگ ترین مشکلات سازمان های فناوری اطلاعات در کشورهای کمتر توسعه یافته، توجه بیش از حد این سازمان ها به حوزه ی زیرساخت و فناوری است. این توجه تا بدان جا بوده است که بسیاری از مدیران و سازمان ها، وجود زیرساخت ها و فناوری های به روز را نشانه ای از بلوغ فناوری اطلاعات سازمان می دانند. اگرچه وجود امکانات فنی و زیرساختی مناسب مانند شبکه، سخت افزار، نرم افزار و غیره برای ارائه خدمات مناسب و عملکرد مطلوب امری ضروری است، اما این ویژگی ها نمی تواند باعث ایجاد مزیت رقابتی و افزایش بلوغ سازمان شود. حلقه ی گم شده در این سازمان ها که متاسفانه کم تر مورد توجه قرار گرفته است، چگونگی استفاده از این امکانات در جهت نیل به اهداف سازمانی است. در حوزه های مختلف، استانداردها و بهروش های متعددی برای تعریف و بهینه سازی فرآیندها وجود دارد. یکی از مهم ترین مجموعه مدل هایی که بایستی در واحدهای فناوری اطلاعات مورد توجه قرار گیرند، مدل ها و چارچوب های مربوط به حاکمیت فناوری اطلاعات هستند. حاکمیت فناوری اطلاعات بر روی پیاده سازی و مدیریت کیفیت خدمات فناوری اطلاعات به نحوی که نیازهای کسب وکار را برآورده نماید، تمرکز دارد. حاکمیت فناوری اطلاعات توسط ارائه دهندگان خدمات از طریق ترکیب مناسبی از افراد، فرآیند و فناوری اطلاعات انجام می پذیرد. هدف این مقاله بررسی مدل ها و چارچوب های مختلف حاکمیت فناوری اطلاعات است تا با الگو برداری از این چارچوب ها الگویی برای ارزیابی خدمات فناوری اطلاعات استخراج گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p1624591 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!