بررسی پرتو جذبی UV-Vis لایه های نانوساختار رنگ تهیه شده 2TiO با استفاده از رنگ دانه های سیانیدین توت سیاه به روش سل ژل

چکیده:
در این پژوهش اثر حساس سازی لایه های نانوساختار 2 TiO با استفاده از رنگ دانه های سیانیدن موجود در توت سیاه به روش سل ژل بررسی شده است. برای این منظور ابتدا لایه های نانوساختار 2TiO برروی زیرلایه شیشه به روش لایه نشانی غوطه وری سل ژل تهیه شده و سپس با استفاده از رنگ دانه های سیانیدین موجود در توت سیاه حساس سازی شدند. ساختار بلوری و فازی این لایه ها و ریخت شناسی سطحی آن ها، با استفاده از دستگاه های XRD و FE-SEM مورد بررسی قرار گرفت. هدف این پژوهش بررسی اثر متقابل بین نیم رسانا و رنگ بود،‍‍ نتیجه های به دست آمده از پرتو IR تایید کننده پیوندهای 2TiO در زیروژل تیتانیوم دی اکسید - سیانیدین می باشد، که حضور رنگ در ساختار را تایید می کند. همچنین با توجه به پرتو جذبی UV-Vis دیده می شود که بیشینه جذب در لایه های حساس شده با سیانیدین به طول موج nm 595 افزایش یافته است، که تایید کننده برهم کنش بین نیم رسانا و رنگ می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p1629353 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.