مطالعه واکنش جوانه‏زنی لاین‏های سورگوم علوفه‏ای ‏به تغییرات دما

چکیده:
پیش‏بینی زمان جوانه‏زنی یکی از مهم ترین اهداف محققان بذر است. بنابراین، به منظور ارزیابی دماهای کاردینال و بررسی واکنش لاین‏های امید بخش سورگوم علوفه‏ای به دما، این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار، 15 لاین سورگوم علوفه‏ای و نه دمای ثابت 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45 و 50 درجه سانتی گراد در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر در سال 1392 اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که مولفه های جوانه‏زنی مورد بررسی برای فاکتور لاین، دما و برهمکنش لاین در دما معنی دار شدند. بیش ترین درصد جوانه‏زنی در دماهای 20، 25 و 30 درجه سانتی گراد و بیش ترین سرعت جوانه‏زنی، یکنواختی جوانه‏زنی و کم ترین مدت زمان تا 95 درصد حداکثر جوانه‏زنی (D95) در دمای 40 درجه سانتی گراد انجام شد. با افت دما از 40 درجه سانتی گراد به ترتیب سرعت جوانه‏زنی و D95 به تدریج کاهش و افزایش یافتند. دمای پایه‏ی (Tb) لاین‏های سورگوم علوفه‏ای از 36/9 (KFS11) تا 28/14 (KFS2) درجه سانتی گراد، دمای بهینه (To) از 23 (KFS2) تا 2/37 (KFS11) درجه سانتی گراد و دمای بیشینه (Tc) از 7/40 (KFS2) تا 76/49 (KFS15) درجه سانتی گراد متغیر بود. تجزیه کلاستر به روش وارد بر اساس 7 صفت مورد مطالعه باعث تشکیل سه کلاستر شد. کلاستر سوم شامل لاین‏های KFS6، KFS7، KFS9 و KFS10 با بیش ترین درصد، سرعت و یکنواختی جوانه‏زنی و کم ترین D95 به طور مشترک در دماهای 25، 30، 35 و بعضا 40 درجه سانتی گراد بود؛ بنابراین این لاین‏ها برای تحقیقات تکمیلی توصیه می‏شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
105 -117
لینک کوتاه:
magiran.com/p1631540 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.