بررسی برخی ترکیب های ضداکسایشی و فعالیت ضداکسایشی کل در هشت رقم توت فرنگی (Fragaria x ananassa Duch.)

چکیده:
توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch.) منبع خوبی از ترکیب های ضداکسایشی طبیعی است. در این بررسی میوه های هشت رقم توت فرنگی شامل کردستان، مرک، کاماروسا، پاروس، کویین الیزا، ونتانا، سلوا و پاجرو در مرحله رسیدگی برداشت شدند و برای تجزیه و تحلیل محتوای فنل کل، آنتوسیانین کل، ویتامین ث، مواد جامد محلول (TSS) و فعالیت ضداکسایشی کل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بالاترین میزان TSS در رقم های کردستان، کاماروسا، مرک و ونتانا مشاهده شد. رقم های پاجرو، کویین الیزا و پاروس پایین ترین محتوای فنل کل را دارند. میزان آنتوسیانین کل و ویتامین ث در رقم های کردستان، مرک و کاماروسا در بالاترین میزان بود. از بین رقم های بررسی شده، رقم مرک بالاترین میزان اسیدیته قابل عیارسنجی (تیتراسیون) را داشت، درحالی که رقم کویین الیزا پایین ترین فعالیت ضداکسایشی کل را نشان داد. همبستگی مثبت بین محتوای فنل کل (41/0)، محتوای آنتوسیانین ها (42/0)، ویتامین ث (53/0) و اسیدیته قابل تیتراسیون (53/0) با فعالیت ضداکسایشی کل وجود داشت. به طور کلی رقم های کردستان، مرک و کاماروسا منابع مهمی برای ترکیب های ضداکسایشی هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
469 -479
لینک کوتاه:
magiran.com/p1633841 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!