بررسی سازگاری گرده برخی از رقم ها و ژنوتیپ های امیدبخش انتخابی بادام

چکیده:
بادام (Prunus dulcis L.) یکی از مهم ترین گونه های جنس پرونوس است که بیشتر رقم ها و نژادگان های آن خودناسازگار و برخی نیز دگر ناسازگارند. هرچند امروزه رقم های خودسازگار ایجادشده از طریق بهنژادی در دسترس است. بنابراین رقم های خودناسازگار برای گرده افشانی، تلقیح و تولید نیازمند دانه گرده سازگار دیگر رقم ها هستند. در این راستا بررسی سازگاری گرده افشانی سه رقم تونو، شکوفه، سهند و پنج نژادگان امیدبخش انتخابی A1.16، A9.7، A8.39، A10.11، A230 با استفاده از روش گرده افشانی کنترل شده انجام شد. ترکیب های تلاقی ها بر پایه همپوشانی گلدهی در سه گروه انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که ترکیب تلاقی × A9.7تونو (با 52/60 درصد تشکیل میوه)، A9.7 × A10.11 (با 20/79 درصد تشکیل میوه) و سهند × شکوفه ( با 25/77 درصد تشکیل میوه) بالاترین درصد تشکیل میوه و بیشترین سازگاری در تلاقی های به کاررفته در گروه های مختلف را داشتند. همچنین ترکیب تلاقی های × A230تونو (با 45/42 درصد تشکیل میوه) و سهند × تونو (با 52/39 درصد تشکیل میوه) 50 درصد ناسازگاری نشان دادند.
زبان:
فارسی
صفحات:
457 -467
لینک کوتاه:
magiran.com/p1633842 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!