مقایسه مدل های خطی و آستانه ای در برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید مثلی در گوسفند نژاد زندی

چکیده:
در این پژوهش از 5327 رکورد تولید مثلی میش های زندی گرد آوری شده در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند زندی ورامین استفاده شد. پارامترهای ژنتیکی برای صفات اصلی یعنی میزان آبستنی، تعداد بره های متولد شده و تعداد بره های شیرگیری شده و صفات ترکیبی شامل مجموع وزن بره های متولد شده به ازای هر میش زایش کرده، مجموع وزن بره های متولد شده به ازای هر میش در معرض آمیزش، مجموع وزن بره های شیرگیری شده به ازای هر میش زایش کرده، مجموع وزن بره های شیرگیری شده به ازای هر میش در معرض آمیزش، تعداد بره های متولد شده به ازای هر میش تحت آمیزش و تعداد بره های شیرگیری شده به ازای هر میش تحت آمیزش برآورد شد. اثرات ژنتیکی مستقیم و مادری، اثرات محیط دایمی میش و قوچ به عنوان اثرات تصادفی در مدل گنجانده شدند. تاثیر سن و سال زایش مادر روی کلیه صفات تولید مثلی به جز میزان آبستنی، تعداد بره های متولد شده و شیرگیری شده به ازای هرمیش زایش کرده و در معرض آمیزش و مجموع وزن تولد به ازای هر میش زایش کرده معنی دار (01/0>P) بود. پارامترها و اجزای واریانس با استفاده از مدل های خطی و آستانه ای برآورد شدند. وراثت پذیری های برآورد شده عمدتا پایین بودند و در مدل خطی در دامنه ی از 1/0 تا 0011/0 و در مدل آستانه ای در دامنه ی 630/0 تا 009/0 قرار داشتند. پایین بودن وراثت پذیری اثرات ژنتیکی دام و محیط نشانه تاثیر زیاد عوامل محیطی در صفات تولید مثلی می باشد. تکرار پذیری های برآورد شده کم تا متوسط بودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
165 -172
لینک کوتاه:
magiran.com/p1637320 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.