آگاهی و رعایت حقوق بیمار از منظر ارائه دهندگان خدمات سلامت در ایران-مطالعه مروری

چکیده:
مطالعات متعدد انجام شده در ارتباط با وضعیت حقوق بیمار در بیمارستان های ایران، حکایت از تنوع و گستردگی پژوهش های اولیه مرتبط با میزان آگاهی(از) و میزان رعایت حقوق بیمار دارد. ازاین رو، مطالعه حاضر به منظور فراهم نمودن اطلاعات جامع جهت استفاده در عرصه سیاست گذاری سلامت، با بهره گیری از ضوابط مرور ساختاریافته، به بررسی وضعیت آگاهی و رعایت حقوق بیمار از منظر ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان های ایران پرداخته است. با استفاده از کلیدواژه های حقوق بیمار(Patient`s Right)، حقوق بیمار در ایران(Patien`s Right in Iran)، منشور حقوق بیمار(Patient Bill of Right)، منشور حقوق بیمار ایرانی(Iranian Patients` Bill) نسبت به جستجوی مقالات مرتبط در پایگاه های اطلاعاتی همچون Magiran، Iranmedex، SID، Irandoc و Science Direct اقدام شد و با بهره گیری از روند مطالعات مرور ساختاریافته، اطلاعات موردنظر به مطالعه راه یافت. متوسط میزان آگاهی ارائه دهندگان خدمت از منشور حقوق بیمار از 1/5 تا 5/95 درصد و میانگین میزان رعایت منشور حقوق بیمار از 8/1 تا 93 درصد متغیر بوده است. در 24 مطالعه ی مربوط به سنجش میزان آگاهی، سطح آگاهی ضعیف(کمتر از 3/33 درصد) در 11 مطالعه مشاهده شد. از 15 مطالعه ای مربوط به میزان رعایت حقوق بیمار، 14 مورد(3/93 درصد) رعایت آن را گزارش نمودند. مرور ساده مستندات مطالعه شده در این بررسی نشان داد که میزان آگاهی از منشور حقوق بیمار در اغلب مطالعات، بالاتر از میانگین بوده و منشور حقوق بیمار در اغلب مطالعات رعایت شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1641173 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.