مروری بر نظریات آسیب شناسی روانی شناختی و مدل های فراشناختی برای اختلال وسواس فکری - عملی

چکیده:
هدف تحقیق حاضر بررسی نظریه ها و تحقیقات انجام شده اخیر در زمینهٔ رویکردهای شناختی و فراشناختی مرتبط با اختلال وسواس فکری– عملی است. سالکوسکیس معتقد است عامل شناختی محوری در این اختلال، احساس مسوولیت افراطی است که شخص در قبال افکار نافذ خود دارد، این احساس مسوولیت سبب ایجاد فعالیت های خنثی ساز(اعمال اجباری) می شود. در نظریه راچمن سوگیری فراشناختی چون آمیختگی فکر-عمل نقش مهم تری دارند و این سوگیری سبب افزایش احساس مسوولیت و احساس گناه می شود و همچنین انجام اعمال اجباری برای کاهش این احساس ها را می شود. در نظریه فراشناختی ولز نیز بر نقش باورهای فراشناختی از جمله عدم اعتماد شناختی، آمیختگی فکر - عمل، آمیختگی فکر-رویداد و آمیختگی فکر- شیء تاکید شده است. براساس نظریه کنترل تفکر شناختی کلارک وجود برخی عوامل آسیب پذیری مانند اضطراب صفتی، عاطفه منفی و باورهای فراشناختی در تعامل با خلق منفی و رویدادهای منفی موجب ایجاد افکار مزاحم و تلاش ناموفق فرد در کنترل آن ها موجب تشدید این افکار می شود. در مجموع براساس دیدگاه کارگروه شناخت های وسواسی اجباری شش آسیب شناختی اصلی در این اختلال عبارت اند از: احساس مسئولیت افراطی، بیش ارزیابی تهدید و احتمال، درآمیختگی فکر– عمل، اهمیت کنترل افکار، کمال طلبی و عدم تحمل بلاتکلیفی است که در این مقاله ارتباط بین این عوامل و ارتباط آن ها با اختلال وسواس بررسی شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
16 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p1641174 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.