عوارض حاد ناشی از تزریق خون و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی - درمانی پژوهشی الزهراء رشت (1388-1393)

چکیده:
زمینه و هدف
با وجود حیات بخش بودن تزریق خون در بیماران زنان و مامایی، استفاده غیرمنطقی آن می تواند، طیفی از واکنش های ناخواسته را به دنبال داشته باشد. واکنش حاد رایجترین این واکنش ها بوده که در مواردی می تواند منجر به افزایش موربیدیتی و مرگ و میر گردد. هدف از این مطالعه تعیین میزان واکنش حاد ناشی از تزریق خون و بررسی عوامل مرتبط با آن در زنان بستری در مرکز زنان و زایمان رشت بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی - تحلیلی و گذشته نگر، از ابتدای فروردین 1388 تا انتهای اسفند 1392، تعداد 1702 مورد بستری شده در بیمارستان الزهرا (س) رشت که تزریق فراورده خونی داشته اند، تحت بررسی قرار گرفتند. اطلاعات جمع آوری شده شامل سن، سابقه بارداری، گروه خونی، بیماری زمینه ای و واکنش های حاد ناشی از تزریق خون بوده که توسط نرم افزار SPSS نسخه 19 و به کمک آزمون های کای اسکوار و Mann-Whitney U test تجزیه و تحلیل آماری شد.
یافته ها
در مجموع 60 مورد (5/3%) واکنش حاد ناشی از تزریق خون گزارش شد که رایجترین آنها، تب و لرز (50%) و کهیر (6/26%) بوده و در افراد دارای سابقه آنمی (006/0=P ) و اختلالات خونریزی دهنده (009/0=P ) بیشتر مشاهده گردید.
نتیجه گیری
شاید بتوان با اصلاح یا کنترل آنمی و اختلالات خونریزی دهنده پیش از عمل جراحی و یا زایمان، به کاهش مصرف فراورده های خونی و در نتیجه عوارض ناشی از آن در گروه های زنان و مامایی کمک نمود. پایش دقیق عوارض و بررسی عوامل همراه جهت انجام اقدامات پیشگیرانه ضروری به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحه:
52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1641604 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.