شبیه سازی رفتار آتش با استفاده از مدل آتش FlamMap در برنامه Arcfuels (مطالعه موردی جنگل کاری های تخسم در استان گیلان)

چکیده:
با شناسایی مدل های سوخت و به دنبال آن شناخت رفتار آتش می توان اسباب لازم را در مدیریت مهار و کنترل آتش فراهم کرد. هدف از این تحقیق، بررسی رفتار آتش در جنگل کاری های کاج تدا در روستای تخسم در استان گیلان بود که به وسیله مدل آتش FlamMap از برنامه Arcfuels ارزیابی شد. مواد سوختنی از خط نمونه Brown و از روش FLM و با استفاده از نمونه هایی که به شکل تصادفی منظم انتخاب شدند، برآورد شد. فایل سیمای منظر با استفاده از نقشه های شیب، جهت، ارتفاع، مدل سوخت و تاج پوشش ساخته شد. سپس لایه رطوبت سوخت محاسبه شده و لایه های آب وهوا و باد تهیه شده از ایستگاه سینوپتیک شهرستان رشت به مدل آتش معرفی شدند. با انتخاب لکه آتش سوزی، گستره آتش و بعضی دیگر از نقشه های رفتار آتش توسط مدل آتش، شبیه سازی شد. نتایج نشان داد که مدل FlamMap با بیش برآورد 35/1 هکتار و کم برآورد 54/0 هکتار و با ضریب کاپا 83/0 از اعتبار بالایی در ارزیابی آتش سوزی منطقه مورد پژوهش برخوردار بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1642078 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.