ارتباط اجزای میکرو-مرفولوژیکی سطح برگ با مقاومت ارقام سیب زمینی به بیماری لکه موجی

چکیده:
یکی از بیماری های مهم و همه گیر مناطق سیب زمینی کاری اغلب نقاط جهان و بالاخص ایران، در حال حاضر بیماری لکه موجی و یا بلایت زودرس(EB) می باشد که در اثر قارچ جنسAlternaria شامل دو گونه ی A. solani و A. alternata ایجاد شده و هر ساله خسارت قابل توجهی به این محصول وارد می سازد. لذا، با توجه به اهمیت موضوع و در راستای کاهش مصرف سموم،جهت دستیابی به ارقام مقاوم و یا متحمل و نیز چگونگی مکانیزم واکنش این ارقام، خصوصیات میکرو- مرفولوژیکی برگ، 24 رقم از ارقام تجاری رایج کشت در کشور، در شرایط آزمایشگاه و گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش های تعیین و تشخیص سطوح مقاومت این ارقام و بررسی های خصوصیات آناتومیکی برگ آنها توانست رابطه مستقیمی را بین ارقام مقاوم، دیامونت، راموس، ساتینا و سوناته و ضخامت بیشتر کوتیکول، موم و لایه کلانشیم در پوست خارجی برگ، تعداد و اندازه زیاد کرک در سطح برگ و تعداد کمتر روزنه های هوایی در سطح برگ را نسبت به ارقام حساس به بیماری لکه موجی نشان دهد. در ارقام حساس و نیمه حساس، میلوا، کوزیما، پرمیر، سانته، آتلانتیک، آریندا، شپدی، مارکیز وآگریا رابطه برعکس بود. به طوری که، صفات مورد بررسی در ارقام حساس به مراتب کمتر از ارقام مقاوم اندازه گیری شد. این مطالعات افق جدیدی را در تشخیص و دستیابی به ارقام مقاوم باز خواهد گشود.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 تا 64
لینک کوتاه:
magiran.com/p1642508 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!