بررسی فراوانی آملوبلاستوما در مراجعین به بخش آسیب شناسی دانشکده های دندان پزشکی قزوین، اصفهان، شیراز و شهید بهشتی تهران طی سال های 1376-92

چکیده:
مقدمه
با توجه به خصوصیات بالینی و بافت شناسی منحصر به فرد آملوبلاستوما، مطالعات مختلفی انجام گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی برخی از مهم ترین خصوصیات بافت شناسی آملوبلاستوما در مراکز مهم دانشگاهی کشور و مقایسه با مطالعات مشابه در یک دوره زمانی می باشد.
روش کار
در این مطالعه مقطعی- توصیفی 256 پرونده ی بیماران مبتلا به آملوبلاستوما طی سال های 76-92 از بخش آسیب شناسی دهان دانشکده های دندان پزشکی قزوین، اصفهان، شیراز و شهید بهشتی بررسی شدند. اطلاعات بیمار (جنس و سن بیماران، محل تومور (فک پایین یا فک بالا) (جلو یا پشت)، نوع تشخیص کلینیکی و رادیوگرافیکی آملوبلاستوما (یونی سیستیک یا مولتی سیستیک)، نوع زیرگروه هیستولوژی (فولیکولار، پلکسی فرم، مورال، لومینال، اینترالومینال)، سمت درگیر در فک و عود مجدد) استخراج گردیده، داده ها با نرم افزار SPSS 21 و آزمون های آماری توصیفی میانگین و انحراف معیار و استنباطی کای دو برای تعیین روابط بین متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (0/01 p value <).
یافته ها
متوسط سن بیماران (14 ± 31) سال و (51/4%) زن بودند. فراوانی آملوبلاستومای یونی سیستیک بیشتر (52/7%) بود. در قزوین و شیراز فراوانی آملوبلاستومای یونی سیستیک بالاتر بود. فراوانی زیرگروه مورال بیشتر از سایر زیر گروه های هیستولوژی بود. در تمامی شهرهای مورد مطالعه، آملوبلاستوما در فک پایین بیشترین فراوانی را داشت (58/2% سمت راست). به علاوه بیشترین درگیری در تنه فک پایین مشاهده شد.
نتیجه گیری
اگرچه نتایج این مطالعه با مطالعات مشابه داخلی و خارجی در مواردی همخوانی دارد ولی به نظر می رسد که تفاوت هایی نیز در جنبه های بالینی و هیستولوژیک وجود دارد که توجه به آن برای محققین و کلینیسین ها می تواند مفید باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
390 -398
لینک کوتاه:
magiran.com/p1642555 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.