مقایسه تطبیقی انسان کامل از دیدگاه کاستاندا و علامه طباطبایی (ره)

چکیده:
از مهمترین محورهای اندیشه کاستاندا به عنوان یکی از بنیانگذاران معنویت های نوپدید (شمن یا عرفان ساحری) نظریه او راجع به انسان کامل است. کاستاندا با تصویری که از ماهیت انسان مطلوب و ایده آل ارایه میدهد، مدل خاصی از نهایت فرجام بشر در عرفان خودساخته خویش ترسیم میکند. هدف از این تحقیق، نقد و بررسی مهمترین شاخصه هایی که کاستاندا برای انسان کامل معرفی میکند و تطبیق آن با نظریات علامه طباطبایی(ره) در عرفان اسلامی می باشد. کاستاندا میکوشد تا با استفاده از اصلاحات مثبت و ارزشی، معنا و مفهومی کاملا غیر ارزشی و انسان محور ارایه دهد. او شاخصه انسان کامل را در عقل ستیزی، جنگجویی و استفاده از مواد روانگردان و بیاهمیت دانستن همه چیز میداند؛ که نتیجه آن انسانی بی بند و بار و در پی شهوت و بدون تعبد از فرامین خدا و رسولان الهی است؛ و در مقابل علامه طباطبایی با در نظر گرفتن عقل و سنت و تبعیت از فرامین الهی، انسان کامل عرفانی الهی ارایه نماید که دستمایه آن آیات و روایات و تعقل بشری می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
87
لینک کوتاه:
magiran.com/p1645520 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!