بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر خواص فیزیکی و عملکرد جداسازی غشاء نانوفیلتراسیون بر پایه پلی وینیل کلراید

چکیده:
در این کار تحقیقاتی غشاهای نانوکامپوزیت پلیمری جهت حذف فلزات سنگین از آب با هدف حذف یون های مس،ساخته شد. برای ساخت غشاها، پلیمر پلی وینیل کلراید به عنوان پلیمر پایه، دیمتیل استامید و تتراهیدروفوران به نسبت 15:85 به عنوان حلال استفاده شدند. ساخت غشاها با استفاده از تکنیک تهیه محلول پلیمری به صورت فیلم نازک و غوطه وری در حمام غیر حلال و تغییر فاز فیلم پلیمری صورت پذیرفت. اثر غلظت های مختلف نانوذرات اکسید روی بر عملکرد غشاء نانوفیلتراسیون ساخته شده از پلی وینیل کلراید بر حسب شار آب خالص ، آب تراوش شده از محلول نمک، درصد پس دهی، مقاومت مکانیکی و میزان اثر این نانوذرات بر گرفتگی غشاء فوق مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که غشاهای ساخته شده، در محدوده غلظت 0.2 تا 0.3 درصد وزنی از نانوذرات اکسید روی دارای بهترین عملکرد (افزایش شار آب ) می باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1645954 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.