بررسی وضعیت آموزش علوم زنبورعسل ایران در طی سالهای1390-1385

پیام:
چکیده:
این مطالعه به منظور بررسی وضعیت آموزش عالی در بخش زنبورعسل در طی سال های 1385 تا 1390 انجام شد. اطلاعات مورد نظر با استفاده از پرسشنامه در قالب فرم های مختلف که در مراکز آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی توزیع شده بود جمع آوری گردید. اطلاعات مورد نظر شامل اطلاعات اعضای هیات علمی، سوابق کار و جوایز کسب شده، طرح های تحقیقاتی، مقالات و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی بود. نتایج نشان داد که تعداد اعضاء هیئت علمی با مرتبه مربی روند افزایشی داشته ولی رتبه های بالاتر دارای روند کاهشی بوده است. نسبت دانشجو به استاد در مقطع کاردانی و کارشناسی از سال 1385 (92/4 به 1) تا سال 1388 (05/7 به 1) افزایش نشان داد اما مجددا در سال 1390 (62/4 به 1) کاهش یافته است. تعداد دانشجویان مقطع کاردانی در طی دوره مطالعه ابتدا افزایش یافته و سپس روند نزولی پیدا کرده است. در مقطع کارشناسی نیز با یک تاخیر دو ساله روند مشابهی مشاهده شد. در هر دو مقطع تعداد دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر بود. همچنین تعداد دانشجویانی که پایان نامه خود را در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه زنبورعسل گذرانده اند در طی این سال ها در هر دو بخش دختران و پسران روند افزایشی داشته است. نتایج نشان داد که از نیازهای عمده این رشته، برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی در مراکز آموزش عالی کشور می باشد که می تواند در توسعه صنعت زنبورعسل در کشور نقش پراهمیتی داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1647061 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.