شناسایی و رتبه بندی عوامل مرتبط با سازه هماهنگی زنجیره تامین با استفاده از تکنیک تاپ سیس (مطالعه موردی: یک شرکت تولیدی وابسته به وزارت دفاع)

چکیده:
مفهوم هماهنگی در مدیریت زنجیره تامین، از دیدگاه نقش آفرینان این زنجیره با همدیگر متفاوت است؛ به طوری که این اختلاف دیدگاه میان آن ها، سبب ناهماهنگی بیشتر در کل زنجیره تامین شده است. بنابراین با توجه به اهمیت این مقوله در عملکرد زنجیره تامین، لزوم تبیین مفهوم هماهنگی در قالب مدلی علی ضروری به نظر می رسد. مدیریت زنجیره تامین به عنوان یکی از موضوعات جالب و چالش برانگیز علم مدیریت در هزاره جدید است. اما مهم ترین قدم در این زمینه شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر با سازه هماهنگی زنجیره تامین شرکت موردنظر با استفاده از تکنیک تاپ سیس است. در تحقیق حاضر ابتدا عوامل مرتبط با سازه هماهنگی زنجیره تامین توسط پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان و خبرگان این صنعت شناسایی و دسته بندی شده اند، سپس با استفاده از تکنیک تاپ سیس، به عنوان یکی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، این عوامل رتبه بندی گردیدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که عواملی چون نگرش به همکاری، جو (فرهنگ هماهنگی) و تسهیم اطلاعات در این صنعت بیش ترین تاثیر را در پیاده سازی این سازه هماهنگ کننده داشته اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1647755 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.