بررسی ارتباط دگرسانی دولومیتی شدن و رخداد کانه زایی در کانسار اپی ژنتیک آهنگران (جنوب خاور ملایر): شواهد کانی شناسی، ژئوشیمی و شیمی کانی ها

چکیده:
ایالت فلززایی ملایر- اصفهان در پهنه سنندج-سیرجان، میزبان ذخایر و نشانه های معدنی مختلفی است که از دیدگاه فلززایی اغلب آن ها در سنگ میزبان کربناته کرتاسه زیرین رخداده اند. کانسار سرب-آهن±نقره آهنگران (جنوب خاور ملایر) به عنوان یکی از مهم ترین ذخایر این ایالت در سنگ میزبان های سنگ آهک، سنگ آهک دولومیتی، دولومیت و ماسه سنگ واحد کرتاسه زیرین تشکیل شده است. قدیمی ترین واحدهای سنگی در منطقه شامل شیست، اسلیت، کوارتزیت و شیل های منتسب به ژوراسیک است که به صورت دگرشیب بر روی سنگ های تریاس قرار گرفته اند. کانی سازی همراه با دگرسانی دولومیتی در قالب دو کانسنگ سولفیدی (حاوی رگه های سرب±نقره) و اکسیدی (کلسنگ آهک آهنی فروشسته)، رخداده است. بر اساس مطالعات پتروگرافی و شیمی کانی ها، حداقل سه نوع دولومیت شامل دولومیت های ریزبلور (RD1)، متوسط بلور (RD2) و درشت بلور دارای منطقه بندی (RD3)، در سنگ میزبان کانسنگ های سولفیدی و اکسیدی تشخیص داده شد. در این میان، دولومیت های RD1 و RD2 اغلب در سنگ میزبان کانسنگ سولفیدی و دولومیت های RD3 اغلب در زمینه کلسیت های ریزبلور میزبان کانسنگ اکسیدی تشکیل شده اند. ترکیب شیمیایی دولومیت های RD2 حاکی از وجود مقادیر بالای عناصر آهن (متوسط%wt 5/13)، سرب (متوسط ppm 80) و منگنز (متوسط ppm 1600) در مقایسه با دولومیت های RD1 است. بالا بودن محتوای عنصری سرب ( ppm100) در دولومیت های RD2، وجود هم بستگی بالا میان سرب و عناصر کلسیم (57/0R=)، آهن (60/0R=) و استرانسیوم (78/0R=) و مجاورت این دولومیت ها به رگه های کانه دار سرب، احتمال تشکیل دولومیت های RD2 را از طریق سیال کانه ساز تقویت می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -17
لینک کوتاه:
magiran.com/p1649849 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.