بررسی مقایسه ای تاثیر تجویز لابتالول یا رمی فنتانیل بر تغییرات فشار خون و ضربان قلب بعد از لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه

چکیده:
مقدمه
هدف از انجام این مطالعه، مقایسه ی تاثیر تجویز لابتالول و رمی فنتانیل بر تغییرات فشار خون و ضربان قلب بعد از لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه و مقایسه ی آن با گروه شاهد بود.
روش ها
طی یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی، 105 بیمار کاندیدای عمل جراحی به صورت تصادفی در سه گروه دریافت کننده ی 1 میلی گرم بر کیلوگرم لابتالول، 1 میکروگرم بر کیلوگرم رمی فتانیل و شاهد تقسیم شدند و پارامترهای همودینامیک در سه گروه اندازه گیری و مقایسه گردید.
یافته ها
بروز برادی کاردی در سه گروه دریافت کننده ی لابتالول، رمی فنتانیل و گروه شاهد به ترتیب 6/28، 9/22 و 7/5 درصد و اختلاف سه گروه معنی دار بود (040/0 = P). در مقابل، بروز تاکی کاردی در سه گروه پیش گفته به ترتیب 9/2، 7/5 و 6/28 درصد و تفاوت بین سه گروه معنی دار بود (002/0 = P). درصد افت فشار خون در این سه گروه به ترتیب 9/22، 3/14 و 9/2 درصد بود و اختلاف معنی داری بین سه گروه وجود داشت (047/0 = P). فراوانی افزایش فشار خون نیز در سه گروه به ترتیب 3/6، 8/18 و 3/34 درصد بود و تفاوت معنی داری بین سه گروه مشاهده شد (001/0 = P).
نتیجه گیری
تزریق وریدی 1 میلی گرم/کیلوگرم لابتالول در بیماران تحت لارنگوسکوپی، در مقایسه با رمی فنتانیل، ثبات مطلوب تر همودینامیک و بروز کمتر اختلالات همودینامیک را به همراه دارد و استفاده از این دز قبل از لارنگوسکوپی مطلوب تر می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1395 -1400
لینک کوتاه:
magiran.com/p1653820 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.