بررسی و اندازه گیری دز پرتوهای نوترون ثانویه در پرتودرمانی با اشعه ایکس پرانرژی در بیمارستان آیت الله خوانساری اراک

چکیده:
امروزه رادیوتراپی با شتاب دهنده های خطی پزشکی پرانرژی، یکی از روش های درمان موثر غده های بدخیم به شمار می رود. در این دستگاه ها از برهم کنش های فوتون های پرانرژی (بزرگ تر از MeV7) با اجزای سر شتاب دهنده، تخت و حتی بدن بیمار، آلودگی فوتونوترونی تولید می شود. هدف از این مطالعه، اندازه گیری دز نوترون های تولیدشده در دستگاه شتاب دهنده پزشکی الکتا مدل Precise بیمارستان آیت الله خوانساری اراک با استفاده از شبیه سازی به کمک کد مونت کارلویی MCNPX و مقایسه این یافته ها با نتایج تجربی حاصل از دزیمترهای600TLD- و700TLD- می باشد. نتایج حاصل نشان می دهد نسبت دز نوترون های حرارتی به دز فوتون های فرودی در TLDای که دقیقا زیر گانتری و روی تخت قرار دارد (TLD شماره 1) در محاسبات شبیه سازی 0.2٪ و در آزمایش تجربی 0.21٪ است، لذا اگر خطای بین نتایج تجربی و شبیه سازی محاسبه گردد، مشاهده می شود که خطایی در حدود 4٪ بین نتایج تجربی و شبیه سازی وجود دارد، پس تطابق خوبی بین نتایج تجربی و شبیه سازی وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1655013 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.