محاسبه میزان دز پرتوهای ترمزی ناشی از الکترون ها در پرتو درمانی با الکترون در بیمارستان آیت الله خوانساری اراک

چکیده:
هنگام پرتودرمانی بیماران با پرتوهای الکترونی، به دلیل برهم کنش الکترون ها با اجزای مختلف سر شتاب دهنده خطی، فانتوم یا بدن بیمار، مقداری اشعه ایکس ناخواسته تولید می شود، لذا برای محاسبه دز آلودگی فوتون ترمزی ناشی از برهم کنش باریکه های الکترونی شتاب دهنده خطی پزشکی الکتا Precise واقع در بیمارستان آیت الله خوانساری اراک، ابتدا میزان تولید دز پرتوهای ترمزی در انرژی های 10 و MeV15 با استفاده از آشکارسازهای ترمولومینسانس اندازه گیری شد، سپس این مقادیر با نتایج حاصل از شبیه سازی اتاق رادیوتراپی و دستگاه لیناک با کد MCNPX مقایسه شد. ضمن همخوانی مناسب بین داده های تئوری و تجربی در هر دو انرژی مد نظر، نتایج به دست آمده دز حاصل از پرتوهای ترمزی نسبت به دز الکترون تابشی را روی سطح فانتوم به طور متوسط، 2 تا 5 درصد و در محدوده میلی سیورت برآورد می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1655043 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.