تعیین میزان دز جذب شده پرتو گاما به روش PTTL با استفاده از آشکارساز α-Al2O3:C

چکیده:
در این پژوهش، امکان استفاده از آشکارساز α-Al2O3:C برای تعیین دز جذب شده پرتو گاما به روش PTTL با استفاده از تابش UVB بررسی شده است. پاسخ PTTL این دزیمتر نسبت به زمان پرتودهی با UVB نیز مورد بررسی قرار گرفته است. با انتخاب زمان پرتودهی UVB به مدت 8 دقیقه، نمودار پاسخ PTTL آشکارساز α-Al2O3:C رسم شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، این پاسخ از حدود 1/0 تا mGy 14 به خوبی خطی است. این نتایج امکان استفاده از این دزیمتر را برای تخمین دز جذب شده گاما با استفاده از پاسخ PTTL، حتی برای مقدار دز بسیار پایین (mGy 1/0) نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 36
لینک کوتاه:
magiran.com/p1655080 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!