بررسی تاثیر مکمل غذایی ویتامین C در تخریب بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با نانواکسید روی

چکیده:
وضعیت نامساعد کیفیت آب و وجود آلاینده ها در آب باعث پاسخ استرس در ماهی می شود که کلیه عوامل استرس زا بر وضعیت فیزیولوژیک و سلامت ماهیان اثر گذار بوده و باعث کاهش عملکرد ایمنی ماهیان می شود، از این رو استفاده از محرک های ایمنی نظیر ویتامین ها بسیار ضروری به نظر می رسد. تعداد 170 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی10±170 گرم در تانک های 70 لیتری قرار گرفتند. سپس ماهیان در غلظت های 40 و 80 میلی گرم بر لیتر نانوذرات روی و دو سطح ویتامین C (400 و 800 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم غذا) قرار داده شدند. در دوره سازگاری دوبار غذادهی انجام شد. طی این دوره ماهی ها با غذای تجاری به میزان 2% وزن بدن در روز تغذیه شدند. فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب مورد استفاده در کارگاه شامل دما C ° 2±20، PH 4/0±2/7 و اکسیژن محلول با دستگاه دیجیتال اندازه گیری اکسیژن 2/0±74/6 و سختی آب 16±185 میلی گرم بر لیتر به طور روزانه اندازه گیری و در تمام تیمارها ثابت درنظر گرفته شدند. مصرف هم زمان ترکیب 800 میلی گرم برکیلوگرم ویتامین C و 40 میلی گرم بر لیتر نانواکسید روی، موجب اثر محافظتی بیشتر ویتامین C در برابر آسیب بافت کبد ناشی از نانواکسید روی گردید به طوری که شدت ضایعات در مقایسه با سایر تیمارها کمتر بود. این مطالعه نشان می دهد به کارگیری یک ماده مناسب مثل مکمل ویتامین C در غلظت بالا، 800 میلی گرم بر کیلوگرم در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان جهت افزایش دفاع آنتی اکسیدانی ضروری و مفید به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحات:
2021 تا 2028
لینک کوتاه:
magiran.com/p1657838 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!