موقعیت یابی گرلین در بافت بیضه واپیدیدیم قوچ

چکیده:
هدف از این مطالعه موقعیت یابی ایمنوهیستوشیمی گرلین در بافت های بیضه و اپیدیدیم قوچ نژاد کردی بود. گرلین پپتید 28 اسید آمینه ای آسیله شده، عامل مهم دخیل در بیشتر علامت‎های سوخت و سازی و هورمونی است که اعمال تولیدمثلی را در شرایط تغیر تعادل انرژی تنظیم می کند. در این تحقیق موقعیت یابی ایمنوهیستوشیمی گرلین را در بافت‎های بیضه و اپیدیدیم قوچ، با استفاده از پادتن مونوکلونال موشی ضد گرلین به عنوان پادتن اولیه و پادتن پلی کلونال الاغی ضد ایمنوگلوبین G (HRP) به عنوان پادتن ثانویه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های بافتی از سه قوچ 5/1 تا 2 ساله جمع آوری شد، و برای آزمایش IHC در فرمالین 10 درصد نگهداری شدند. سپس قطعه های پارافینی و برش‎های بافتی برای آزمایش IHC تهیه شد. واکنش ایمنی در یاخته های زایا، یاخته های لایدیگ، یاخته های سرتولی و سر اپیدیدیم مشاهده شد. عقیده بر این است که محل بیان گرلین در یاخته های زایا، یاخته های لایدیگ، سرتولی و سر اپیدیدیم ممکن است نقش آن را در تنظیم موضعی (اتوکرین/پاراکرین) نشان دهد. این اولین مطالعه ای است که شواهد مولکولی را برای وجود گرلین در بافت بیضه‎ای و اپیدیدیم قوچ سالم فراهم کرده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
75 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1657936 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!