گسترش عملکرد کیفیت (QFD) با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی فازی

چکیده:
کیفیت محصولات و خدمات مهم ترین جنبه رضایت مشتری است. گسترش عملکرد کیفی (QFD) به‎عنوان ابزار مهمی در ترجمه صدای مشتری و لحاظ‎کردن آن در اولویت بندی الزامات فنی تولید به‎شمار می‎رود. سطح رضایت مشتریان در QFD به میزان برآورده‎شدن نیازهای آنها بستگی دارد. با توجه به محدودیت های موجود، میزان برآورده‎شدن این نیازها متفاوت است. مقاله حاضر با هدف حداکثرکردن رضایت مشتریان براساس محدودیت های موجود، از یک مدل برنامه‎ریزی خطی فازی استفاده کرده است. ابتدا از روش دلفی فازی نیازهای مشتریان اولویت‎بندی شدند، سپس با توجه به روابط موجود در QFD که هدف آنها در نهایت برآورده‎کردن نیازهای مشتریان است؛ مسئله به‎صورت یک مدل برنامه ریزی خطی تبدیل می‎شود. در این تحقیق پس از توسعه مدل QFD، مدل پیشنهادی در قالب مطالعه موردی در صنعت ساختمان به‎کار می‎رود. پس از اجرای مدل، درصد اجرای بهینه هر یک از الزامات فنی تولید مشخص می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
241 -262
لینک کوتاه:
magiran.com/p1657987 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.