اثر حباب ها بر اجسام شناور

چکیده:
حباب های درون آب به شکل های مختلف مورد بحث وتحقیق محققان قرار گرفته است ازجمله حباب هایی که بر روی پروانه کشتی ها موجب تخریب و کاهش سرعت کشتی می شوند، هم چنین حباب هایی که بر روی سطوح موجب خوردگی آن می شود،حباب هایی که با پراکندگی صوت موجب از هم پاشیدگی امواج آکوستیکی سونارها می گردد وحباب هایی که با تغییر ساختارمحیط آب، موجب تغییر درشناوری کشتی ها و شناورهای دیگر می شود.
در دو مورد اخیر حباب ها به دلیل مشخصات فیزیکی خود موجب تغییر در شرایط محیطی آب می شوند. از جمله این تغییرات تولید امواج بزرگ ناشی ازتک حباب های عظیم و هم چنین کاهش چگالی آب ناشی ازریزحباب هاست.
زبان:
فارسی
در صفحه:
118
لینک کوتاه:
magiran.com/p165856 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!