ارزیابی و پهنه بندی تناسب پارامترهای محیطی برای توسعه فیزیکی شهرها (مطالعه موردی: شهر میاندوآب)

چکیده:
شهر میاندوآب یکی از شهرهای میانه اندام استان آذربایجان غربی است که هم زمان با دیگر شهرهای میانه اندام کشور با رشد روزافزون جمعیت و گسترش فیزیکی - کالبدی روبرو است.این شهر از تحولات کشوری در بخش اقتصادی و در سایر بخش ها متاثر گشته است و در این میان روند توسعه فیزیکی آن نسبت به سایر بخش های شهری کرد بیشتری یافته است؛ و این شهر دارای رشد فیزیکی پراکنده است. هدف این پژوهش ارزیابی و پهنه بندی تناسب پارامترهای محیطی برای توسعه فیزیکی شهر میاندوآب است. روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه ای، اسنادی ونوع تحقیق کاربردی- توسعه ای می باشد و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از تحلیل های مکانی و از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GISاستفاده شده است یافته های این تحقیق نشان می دهد که وسعت و مساحت شهر میاندوآب در سال 1390 نسبت به سال 1335 حدود 15 برابر شده است که رقم قابل ملاحظه ای است و نشان دهنده رشد و توسعه بیش از بیش شهر میاندوآب در جهات مختلف می باشد. توان های محیطی حوضه زرینه رود کاملا بر روند توسعه فیزیکی شهر میاندوآب تاثیر داشته و این تاثیرگذاری و تاثیرپذیری را با توجه به اسکان شهروندان و رشد و توسعه بیش از بیش شهر میاندوآب قابل توجیه می باشد. به طوری که همه پهنه ها و جهات شهر میاندوآب جهت توسعه پایدار شهری کاملا مناسب نمی باشد بلکه جهات و پهنه های شمال و شمال شرقی از لحاظ پارامترها و توان های محیطی کاملا مناسب می باشند؛ و دیگر پهنه ها و جهت ها به صورت مناسب، تا حدودی مناسب و نامناسب اند. نقاط و جهات شمال و شمال شرقی شهرستان میاندوآب جهت توسعه فیزیکی از نظر توان های محیطی (پارامترهای محیطی) کاملا مناسب بوده و در اولویت اول توسعه قرار می گیرد و جهات جنوب شرق برای توسعه فیزیکی شهر نامناسب (به دلیل حاصلخیز بودن، شیب زیاد و نزدیکی به گسل و شبکه آبراهه ها و...) تشخیص داده شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1659616 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.