بررسی پاتولوژیک ندول های منفرد تیروئید در بیمارستان امام رضا (ع) تبریز

نویسنده:
چکیده:
زمینه
ندول منفرد تیروئید یافته شایع بالینی در بیمارانی است که با شکایت بزرگی تیروئید یا لمس توده در قدام گردن مراجعه می کنند. ندول منفرد تیروئید انواع و اقسام پاتولوژیکی دارد و طیف بالینی وسیعی از بیماری های التهابی گرفته تا تومورهای خوش خیم و بدخیم را شامل می شود. تشخیص پاتولوژیکی بیماری از اهمیت ویژه برخوردار است، که براساس تشخیص نوع بیماری، روش برخورد، درمان و پرگنوز آن فرق خواهد کرد.
با توجه به اهمیت موضوع و اینکه بیماری از شیوع نسبتا بالائی برخوردار است، بررسی گذشته نگری بر روی پرونده های موجود در بخش پاتولوژی بیمارستان امام رضا تبریز بین سال های 1390-1393 با اهداف تعیین شیوع انواع پاتولوژیکی ندول های منفرد تیروئید و بررسی هر کدام از آن ها از نظر شیوع سنی و جنسی به عمل آمد.
روش کار
از مجموع 17349 بیمار مراجعه کننده به بخش پاتولوژی بیمارستان امام رضا تبریز در فاصله زمانی 1390-1393، تعداد 191 مورد با تشخیص کلینیکی ابتدائی ندول منفرد تیروئید استخراج گردید که نمونه تیروئید کتومی جهت بررسی پاتولوژیکی به این بخش ارسال شده بود.
یافته ها
از این تعداد بیشترین مورد مربوط به گواتر مولتی ندولر به تعداد 90 نفر و با شیوع 47 درصد می باشد. پس از آن به ترتیب شیوع عبارتند از آدنوم فولیکولر 28%، کارسینوم پاپیلر 15%، کارسینوم فولیکولرو گواتر منتشر 3% تیروئیدیت لنفوستیک و کارسینوم مدولر 1%، گرانولوما، لنفوما و آبسه هر کدام نیم درصد است.
نتیجه گیری
بیشترین مورد ندول منفرد تیروئید مربوط به گواتر مولتی ندولر و از نظر شیوع جنسی مربوط به زنان است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1659998 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!