ارزیابی قابلیت های اکولوژیکی آبشار مارگون با استفاده از مدل استراتژی SWOT و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP جهت توسعه اکوتوریسم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

منطقه ی حفاظت شده ی آبشار مارگون با 10000 هکتار وسعت و آب وهوای معتدل مرطوب ازنظر تنوع گیاهی و جانوری یکی از شاخص ترین مناطق حفاظت شده استان فارس می باشد به عبارتی این منطقه ازهرجهت فرصتی مناسب برای احیای اکوتوریسم استان فارس محسوب می شود. هدف این پژوهش ارزیابی شرایط اکولوژیکی منطقه حفاظت شده مارگون جهت توسعه فعالیت های اکوتوریسمی است روش جمع آوری داده ها توصیفی – تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و پیمایش داده های میدانی می باشد؛ که جهت رسیدن به اهداف تحقیق از روش استراتژی SWOT که مبتنی بر شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهاست استفاده شده است و با فرایند سلسله مراتبی AHP این عوامل وزن بندی می شود. پژوهش حاضر که در سال 1391 انجام شده است بیانگر این است که منطقه مارگون دارای 16 عامل داخلی است که امتیاز وزنی عوامل داخلی (55/6) ، تعداد عوامل خارجی 15 عامل است و با توجه به ارزیابی صورت گرفته امتیاز وزنی عوامل خارجی (9/6) که با توجه به این شرایط مجموعه امتیاز عوامل تقریبا باهم برابر می باشند؛ بنابراین در حال حاضر با توجه به ارزیابی صورت گرفته شرایط ارزیابی متوسط ارزیابی می گردد. بر این اساس مهم ترین راهبردهای ارائه شده جهت رفع نقاط ضعف و تهدیدات و تقویت نقاط قوت و فرصت ها در ماتریس SWOT ارائه شده است که بر این اساس با سرمایه گذاری های لازم در بخش اکوتوریسم و ایجاد سایت های برمگردی در مناطق اطراف آبشار مارگون و انجام مدیریت های صحیح و ارائه تسهیلات و خدمات لازم، می توان اکوتوریسم را در این منطقه گسترش داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
63 تا 74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1661339 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!