ارائه روشی واقع گرایانه جهت بررسی ریسک اکولوژیکی آفت کش ها در تالاب بین المللی شادگان

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به عنوان یک اکوسیستم گسترده، تالاب ها مهیاکننده خدمات اکولوژیکی ارزشمندی هستند. آلودگی های زیست محیطی خصوصا رواناب های ناشی از آفت کش ها بایستی در امر حفاظت از سلامت تالاب موردتوجه قرار گیرند. هدف از ارائه این مقاله، ارائه روش واقع گرایانه جهت ارزیابی ریسک اکولوژیکی آفت کش ها در تالاب شادگان می باشد. روش واقع گرایانه یا کسر ریسک (RQ) ، به وسیله تعیین غلظت آب و ارزش کل سمیت (TRV) برای 5 آفت کش ددت، آلدرین، دی الدرین، لیندان و آمترین در تالاب شادگان در سال 1390 محاسبه شد. نتایج حاصل از روش واقع گرایانه در این تحقیق، مقادیر (RQ) بالاتری را برای حشرات آبزی (Chironomus sp) 4/3 میکروگرم/ لیتر، گونه شیربت (Barbus grypus) 06/1 میکروگرم/ لیتر، بنی (Barbus sharpeyi) 9/0 میکروگرم/ لیتر، حمری (Barbus luteus) 7/0 میکروگرم/ لیتر نسبت به سایر گروه های موردمطالعه فیتوپلانکتونی، زوپلانکتون، بی مهرگان، حشرات و ماهی ها نشان داد. لذا محیط زیست تالاب از این نظر در معرض ریسک بالایی قرار داشته و پیشنهاد می شود که ملاحظات زیست محیطی صحیح برای کاهش ریسک در تالاب شادگان صورت پذیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 22
لینک کوتاه:
magiran.com/p1661410 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!