مقایسه ریخت شناسی سس ماهی کورا (Barbus cyri، (Heckel 1834)) بالادست و پایین دست سد سنگبان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

رودخانه طالقان از جمله رودخانه های مهم حوضه سفیدرود می باشد که به دلیل توسعه جوامع انسانی دچار دستکاری های متنوع انسان ساخت از جمله سدسازی شده است. از این رو ماهیان این رودخانه اهداف بسیار عالی برای مطالعات تاثیر این عوامل می باشند. بنابراین مطالعه حاضر به منظور بررسی تفاوت های ریختی جمعیت های سس ماهی کورا ساکن در بالادست و پایین دست سد سنگبان رودخانه طالقان، بر اساس دو روش ریخت سنجی سنتی و هندسی و نیز مقایسه قدرت این دو روش در تفکیک این جمعیت ها انجام شده است. نتایج نشان داد که ریخت سنجی هندسی ابزار دقیق و قدرت مندی در تفکیک جمعیت های بسیار نزدیک از نظر ویژگی های ریختی نسبت به روش های سنتی می باشد. در حالی که ریخت سنجی سنتی به اندازه گیری فواصل طولی و نسبت ها محدود می باشد و تنها در صورت وجود تفاوت های بارز قادر به تفکیک جمعیت ها می باشد. بنابراین دو جمعیت سس ماهی کورا به وسیله روش ریخت سنجی سنتی از یکدیگر تفکیک نشدند ولی روش ریخت سنجی هندسی به خوبی و قدرت بالا این دو جمعیت را از لحاظ ریختی از یکدیگر تفکیک نمود. نتایج همچنین نشان داد که سد سنگبان باعث تفاوت در ویژگی های ریختی شامل تغییر در عمق بدن، طول سر و عمق ساقه. دمی در جمعیت های دو سوی سد شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
87 تا 96
لینک کوتاه:
magiran.com/p1661419 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!