تضعیف نوفه ی زمین غلت در داده ی لرزهای با استفاده از روش بانک فیلتر جهتی هرمی با ساختار درختی دوتایی و مقایسه ی آن با روش f-k

چکیده:
داده ی لرزه ای برداشت شده معمولا با نوفه همراه است که این نوفه ها در مراحل بعدی پردازش غالبا مشکلاتی ایجاد می کنند. بنابراین همواره مساله ی تضعیف نوفه از اساسی ترین و مهم ترین مراحل پردازش بوده است. یکی از مهم ترین نوفه ها در خشکی، زمین غلت است. نوفه ی زمین غلت از گروه نوفه های همدوس است و نسبت به سیگنال ها، سرعت و فرکانس کمتر و دامنه ی بزرگتری دارد. زمین غلت خاصیت پاششی دارد و سیگنال ها را در منطقه ای بادبزنی شکل می پوشاند. روش های متعددی برای تضعیف نوفه وجود دارد که متداول ترین آنها استفاده از فیلتر f-k است. روش بانک فیلتر جهتی هرمی با ساختار درختی دوتایی (PDTDFB) روشی قوی در پردازش تصویر است که می تواند مولفه های یک تصویر را در مقیاس ها و جهات مختلف تجزیه کند. با استفاده از این روش الگوریتمی تطبیقی به نام Adaptive PDTDFB طراحی شده که می تواند با استفاده از انرژی، زیرباندهای حاوی نوفه ی زمین غلت و زمین غلت با دگرنامی مکانی را تشخیص داده و تضعیف نماید. الگوریتم، مرحله ی دومی نیز دارد که در آن نوفه ی زمین غلت با دگرنامی مکانی باقیمانده از مرحله ی قبل تضعیف می شود. الگوریتم روی داده ی مصنوعی و واقعی اعمال و نتایج ارزیابی شده اند. بر اساس ارزیابی ها، فیلتر پیشنهادی به خوبی توانسته نوفه ی زمین غلت و زمین غلت با دگرنامی مکانی را با کمیت های بهینه برای الگوریتم تضعیف نماید. همچنین مقایسه ی روش پیشنهادی با روش f-k (به عنوان روش متداول) نشان می دهد که الگوریتم طراحی شده، بهتر از روش f-k، نوفه را فیلتر کرده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
58 -65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1661620 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!