مدل سازی و تحلیل حالت گذرای ناشی از برخورد مستقیم و غیرمستقیم صاعقه در سیستم های فتوولتائیک

پیام:
چکیده:
با توجه به اینکه سیستم های فتوولتائیک در محیط باز یا پشت بام ها نصب می شوند، یکی از عوامل مهم که می تواند منجر به اخلال در عملکرد یا تخریب سیستم های فتوولتائیک و تجهیزات آن شود، اضافه ولتاژهای گذرای ناشی از صاعقه است. لذا مدل سازی و مطالعه دقیق این تنش ها جهت حفاظت موثر از سیستم های فتوولتائیک ضروری به نظر می رسد. مدار معادلی که تاکنون برای مدل سازی پنل های خورشیدی در حالت های گذرا مرسوم می باشد، یک مدار صرفا مقاومتی است که در آن اثر خازن های پراکندگی موجود در پنل دیده نشده است؛ درحالی که به دلیل ماهیت فرکانس بالای تنش های ولتاژی صاعقه، تاثیر خازن های پراکندگی بر توزیع میدان و ولتاژ مهم می باشد. لذا در این مقاله یک مدل بهبود یافته برای مدل سازی پنل های خورشیدی در حالت های گذرای ناشی از صاعقه معرفی شده که در آن علاوه بر ساختار مقاومتی مورد استفاده در مدل های مرسوم، تاثیر خازن های پراکندگی نیز در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده از تست واقعی پنل، دقت مدل پیشنهادی در مقایسه با مدل های مقاومتی مرسوم را نشان می دهد. در ادامه با شبیه سازی مدل وابسته به فرکانس ارائه شده برای ساختار کلی یک سیستم فتوولتائیک، اضافه ولتاژهای ناشی از برخورد مستقیم و غیرمستقیم صاعقه به آن در محیط EMTP-RV شبیه سازی شده و نتایج مورد تحلیل قرارگرفته است. همچنین روشی برای تعیین حداقل فاصله مناسب بین میله صاعقه گیر و پنل خورشیدی به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی پنل در صورت اصابت صاعقه به میله نیز ارائه شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
583 -594
لینک کوتاه:
magiran.com/p1661838 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.