استخراج تصویر از اهداف با حرکت غیر یکنواخت در رادار دهانه ترکیبی معکوس

پیام:
چکیده:
ناشناخته بودن حرکت اهداف از دید رادار باعث می شود تا تصویر تشکیل شده بر مبنای الگوریتم برد-داپلر (RD) دچار مات شدگی شود، زیرا این الگوریتم برای استخراج تصویر از اهدافی استفاده می شود که در طی زمان پردازش همدوس (CPI) رادار، حرکت یکنواختی داشته باشند. به عبارت دیگر، شیفت فرکانسی داپلر اهداف باید در طی زمان تشکیل تصویر ثابت بماند؛ ولی در یک سناریوی واقعی، حرکت اهداف از دید رادار ناشناخته و همچنین غیریکنواخت هستند و شیفت فرکانسی داپلر آن ها متغیر با زمان است. به همین دلیل در این مقاله، با استفاده از تخمین پارامترهای حرکتی هدف، تغییری در الگوریتم RD داده می شود تا بتوان از آن برای استخراج تصویر از اهداف دارای حرکت غیریکنواخت نیز استفاده کرد. سپس تاثیر حذف فاز باقیمانده از سیگنال بازگشتی و جبران سازی حرکت چرخشی، بر ثابت نگه داشتن شیفت فرکانسی داپلر نقاط پراکنده گر نشان داده خواهد شد. نتایج شبیه سازی الگوریتم پیشنهادی از داده خام تا تشکیل تصویر نهایی، کارایی این الگوریتم را نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
391 -400
لینک کوتاه:
magiran.com/p1661859 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.