بررسی تاثیر کفی سفارشی ساخته شده با شیوه جدید بر میزان درد و عملکرد در زنان مبتلا به صافی کف پا انعطاف پذیر: مطالعه مقدماتی

پیام:
چکیده:
هدف صافی کف پا به کاهش یا ازبین رفتن قوس طولی داخلی کف پا گفته می شود و در این حالت پا در وضعیت پرونیشن قرار می گیرد. عارضه صافی کف پا اغلب اختلال پیچیده ای است که علائم متنوع و درجات مختلفی از بدشکلی و ناتوانی دارد. گاهی این اختلال می تواند به علت تغییر در الایمنت مشکلاتی در مفصل مچ پا و زانو به وجود آورد و روی مفاصل اندام تحتانی و کمر استرس وارد و ایجاد درد کند. همچنین این عارضه می تواند سبب اعمال فشار بر بافت های عمقی تر مانند لیگامان ها و تاندون ها نیز شود. عارضه صافی کف پا به دو نوع انعطاف پذیر و سخت تقسیم می شود. شیوع این عارضه به عوامل مختلفی بستگی دارد. تحقیقات نشان می دهد صافی کف پا احتمال آسیب دیدن پا را حین فعالیت های روزانه افزایش می دهد. درمان های محافظتی به طور شایع برای درمان افراد مبتلا به صافی کف پا استفاده می شود. ازجمله این درمان ها می توان به درمان های ارتوزی و فیزیوتراپی اشاره کرد. متخصصان کفی ها را عموما برای درمان صافی کف پا تجویز می کنند. معمولا کفی ها قوس کف پا را به حالت معمولی برمی گرداند و عوارض ناشی از صافی کف پا را کاهش می دهد. کفی با شیوه medial heel skive یکی از روش های درمانی است.
روش بررسی این مطالعه از نوع شبه تجربی به صورت قبل و بعد بود که در آن 12 زن مبتلا به صافی کف پا از میان دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی شرکت داشتند. معیارهای ورود و خروج برای این افراد درنظر گرفته شد. برای به دست آوردن قالب منفی، پای هر فرد قالب گیری شد. برای نخستین بار روش اصلاح medial heel skive را کربی معرفی کرده است و مطابق با آن اصلاحات قالب مثبت انجام شد. سپس به هر فرد کفی ساخته شده با شیوه medial heel skive داده شد. معیارهای درد و عملکرد به ترتیب با ابزار های مقیاس آنالوگ بینایی (VAS) و FAOS قبل از استفاده از کفی و پس از 6 هفته استفاده از کفی مدنظر سنجیده شد. مقیاس آنالوگ بینایی شامل یک خط افقی 100 میلی متری است که میزان درد را با آن اندازه می گیرند. پرسش نامه مدنظر نیز شامل 21 سوال است که میزان عملکرد را ارزیابی می کند. برای مقایسه میزان درد و عملکرد افراد مبتلا به صافی کف پا قبل و بعد از استفاده از کفی با شیوه medial heel skive، روش آماری تی زوجی و آزمون ناپارامتری به کاررفت.
یافته ها در این مطالعه نشان داده شد که میزان درد و عملکرد در افراد مبتلا به صافی کف پا بعد از 6 هفته استفاده از کفی ساخته شده به شیوه medial heel skive به طور معناداری بهبود یافت (P<0/001).
نتیجه گیری با توجه به نتایج مطالعه، در عملکرد و درد افراد مبتلا به صافی کف پا با استفاده از کفی با شیوه medial heel skive تفاوت معناداری وجود داشت؛ بنابراین به نظر می رسد این کفی تجویز مناسبی برای بهبود علایم در افراد مبتلا به صافی کف پاست.
زبان:
فارسی
صفحات:
318 -325
لینک کوتاه:
magiran.com/p1662172 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.