برآورد هزینه های سرمایه گذاری انرژی های بادی و فتوولتائیک در مراکز استان های ایران

پیام:
چکیده:
ایران با داشتن پتانسیل بالا در انرژی های بادی و سیستم های فتوولتائیک، زمینه ی مناسبی برای توسعه این انرژی ها دارد. از این رو برآورد صحیح هزینه های سرمایه گذاری با توجه شرایط اقلیمی و جغرافیایی دارای اهمیت است. در مطالعه ی حاضر به برآورد هزینه های سرمایه گذاری انرژی های بادی و فتوولتائیک در مراکز استان های ایران با استفاده از نرم افزار RETScreen پرداخته شد. نتایج حاکی از ضریب ظرفیتی بالای انرژی بادی و فتوولتائیک در برخی از مراکز استان ها است. در سیستم های فتوولتائیک یک رابطه ی مستقیم بین ضریب ظرفیتی، میزان تولید برق و هزینه های سرمایه گذاری وجود دارد. شهرهای بوشهر، شیراز، یاسوج، زاهدان، اصفهان و بیرجند دارای هزینه ی سرمایه گذاری بالاتری نسبت به دیگر مراکز استان ها در سیستم های فتوولتائیک هستند. در توربین بادی همانند سیستم فتوولتائیک رابطه ی مستقیمی بین ضریب ظرفیتی و تولید برق سالیانه دارد. اما هزینه های سرمایه گذاری بادی با ضریب ظرفیتی و تولید برق رابطه ندارد و بیشتر به شرایط آب و هوایی مانند سرعت باد وابسته است. شهرهای رشت، بندرعباس، زاهدان، بیرجند، تبریز، اردبیل و بوشهر دارای هزینه ی سرمایه گذاری پایین تری نسبت به دیگر مراکز استان ها در انرژی بادی هستند. بنابراین با توجه به توجیه پذیری اقتصادی و هزینه های سرمایه گذاری، پیشنهاد می شود که مسئولان و سیاست گذاران انرژی با اعمال سیاست های تشویقی بکارگیری از انرژی های بادی و سیستم های فتوولتائیک را در ایران ترویج دهند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p1662237 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.