ارزیابی کارایی آفت کش گیاهی دایابون (SL 10%)، روی سوسک برگخوار نارون Xanthogaleruca luteolla

پیام:
چکیده:
سوسک برگخوار نارون، Xanthogaleruca luteolla، از مهم ترین آفت درختان نارون می باشد که هر ساله خسارت زیادی به این درختان در فضای سبز شهری وارد می کند. کنترل شیمیایی از مهم ترین روش های مدیریت این آفت می باشد که امروزه به طور گسترده ای استفاده می شود. به دلیل آثار زیان بار ترکیبات شیمیایی بر موجودات غیر هدف، دشمنان طبیعی و محیط زیست، استفاده از آفت کش های گیاه پایه راهکاری امن و مناسب برای کنترل این آفت به نظر می رسد. در این پژوهش سمیت تماسی گوارشی یک حشره کش گیاهی جدید، تحت عنوان دایابون (SL 10%)، تهیه شده از روغن های گیاهی، روی لارو سن دو، لارو سن سه و حشره کامل سوسک برگخوار نارون مورد مطالعه قرار گرفت. در آزمایش های مقدماتی، غلظت 20 تا 80 درصد کشندگی بر اساس فواصل لگاریتمی بدست آمد. مقادیر LC50 پس از محلول پاشی روی برگ و حشره روی لارو سن دو، لارو سن سه و حشره کامل به ترتیب معادل 5154، 6272 و 3928 پی پی ام بود. همچنین مصرف آفت کش، خسارت وارد شده به برگ را به ترتیب توسط لاروهای سن دو (5000 پی پی ام )، لارو سن سه (6000 پی پی ام) و حشره کامل (4000 پی پی ام)، به ترتیب به میزان 20 درصد، 40 درصد و 60 درصد در مقایسه با شاهد کاهش داد. یافته های این پژوهش امکان استفاده از دایابون در مدیریت سوسک برگخوار نارون در فضای سبز شهری را نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
154 تا 161
لینک کوتاه:
magiran.com/p1662289 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!