کنکاش در مبانی فقهی رسیدگی به جرایم زیست محیطی ناشی از آلودگی مواد نفتی توسط دیوان کیفری بین المللی

چکیده:
امروزه برخی از جرایم چنان فجیع قلمداد می شوند که به عنوان جنایات بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته تا جایی که بعضی از دولت ها با توجه به ماهیت شنیع جنایات مذکور، به دادگاه های بین المللی برای نمونه به دیوان کیفری بین المللی صلاحیت قضایی اعطا نمودند. در این زمینه دیوان کیفری بین المللی می تواند در قالب صلاحیت تکمیلی در صورت ناتوانی یا عدم تمایل دولت های عضو و وفق مقررات اساسنامه جنایتکاران بین المللی را مورد تعقیب قرار دهد. در عین حال، با توجه به این که هم اکنون در جهان آلودگی زیست محیطی ناشی از مواد نفتی در حال گسترش بوده و خسارت های جبران ناپذیری را به دنبال دارد و محاکم داخلی نیز کمتر قادر به تعقیب بانیان آلودگی نفتی در ورای مرزهای خود می باشند، و هم چنین با توجه به چالش هایی که در رابطه با اعمال صلاحیت دادگاه های بین المللی در خصوص قضایایی که مرتبط با کشورهای اسلامی است، وجود دارد. این جستار با در نظر داشتن قواعد حقوق بین الملل و مقررات موجود در شریعت اسلامی و نهایتا کنکاش در نظریه مصلحت مندرج در فقه امامیه، به بررسی صلاحیت قضایی دادگاه های بین المللی جهت رسیدگی به جرم آلودگی زیست محیطی ناشی از مواد نفتی از منظر حقوق اسلامی می پردازد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
155
لینک کوتاه:
magiran.com/p1663226 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!