تاثیر پودر و اسانس رزماری بر عملکرد، جمعیت میکروبی، ریخت شناسی روده و کیفیت گوشت در بلدرچین های گوشتی

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر پودر و اسانس رزماری بر عملکرد، جمعیت میکروبی، ریخت شناسی روده و کیفیت گوشت بلدرچین های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل، 1) جیره شاهد بدون افزودنی خوراکی، 2 و 3) جیره شاهد به ترتیب حاوی سطوح 50 و 100 میلی گرم در کیلوگرم اسانس رزماری، 4 و5) جیره شاهد به ترتیب حاوی 5/2 و پنج گرم در کیلوگرم پودر رزماری بودند. پارامترهای مورد اندازه گیری شامل عملکرد، ، میکروبیولوژی روده و کیفیت گوشت بودند. نتایج نشان داد که در سن صفر-21روزگی، بلدرچین های تغذیه شده با 5/2 و پنج گرم پودر رزماری به ترتیب به طور معنی داری افزایش وزن روزانه بیشتری (367/5، 736/5) در مقایسه با گروه شاهد (136/5) داشتند. مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. جمعیت لاکتوباسیل ها در بلدرچین های تغذیه شده با پودر و اسانس رزماری (به جز 5/2 گرم در کیلوگرم پودر رزماری) به طور معنی داری در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت. هم چنین طول و عرض پرزها در تیمارهای دریافت کننده پودر و اسانس رزماری افزایش و عمق کریپت کاهش یافت. پودر رزماری سبب کاهش تیوباربیتوریک اسید4 و کاهش وزن لاشه در نتیجه پخت در مقایسه با گروه شاهد گردید. بیش ترین مقدار pH در بلدرچین های تغذیه شده با 100 میلی گرم در کیلوگرم اسانس رزماری مشاهده شد. ظرفیت نگه داری آب به طور معنی داری در تیمارهای دریافت کننده رزماری (به جز50 میلی گرم در کیلوگرم اسانس) در مقایسه با گروه شاهد بیشتر بود. افت خونابه تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. پودر رزماری در سن صفر-21 روزگی افزایش وزن روزانه را به طور معنی داری بهبود بخشید هم چنین سبب بهبود کیفیت گوشت گردید.
زبان:
فارسی
صفحه:
468
لینک کوتاه:
magiran.com/p1665948 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.