ادراک دانش آموختگان دوره فوق تخصصی طب نوزادان در زمینه مراقبت تکاملی: تحلیل محتوایی

چکیده:
مقدمه
دانش آموختگان دوره های فوق تخصصی، مهم ترین سرمایه های هر موسسه و کشوری محسوب می شوند. توانمندسازی آنان در زمینه های ارائه خدمات بهینه و مورد نیاز سبب می گردد که در زمینه های پیشگیری از اختلالات بعدی و ارتقا سلامت گام های موثری برداشته شود. این مطالعه با هدف تبیین ادراک دانش آموختگان دوره فوق تخصصی طب نوزادان در زمینه مراقبت تکاملی انجام شد.
روش بررسی
این مطالعه با مشارکت دانش آموختگان دوره فوق تخصصی طب نوزادی در 3-5 سال اخیر، با انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته صورت گرفت. پس از کسب رضایت نامه، داده ها جمع آوری، ضبط، دست نویس و به روش تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای اعتبار نتایج از مشاهدات مستمر در عرصه و بازنگری متعدد فرایند تحلیل توسط تیم تحقیق استفاده شد.
نتایج
مضامین اصلی پژوهش شامل عدم کفایت فردی دانش آموخته در دانش، نگرش و مهارت در زمینه مراقبت تکاملی، ضعف برنامه آموزشی دوره آموزشی طب نوزادی و نظام سلامت غیر پاسخگو است.
نتیجه گیری
با توجه به یافته های این پژوهش که حاصل تجارب و ادراک شرکت کنندگان در مطالعه بود، رفع مشکلات در ارائه خدمات مراقبت تکاملی در نظام سلامت به عنوان راهکار اصلی پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
273
لینک کوتاه:
magiran.com/p1666879 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!