بررسی لزوم تحقق محکی در ازای حاکی با توجه به مراتب مختلف حکایت

پیام:
چکیده:
با توجه به تضایف دو مفهوم «حاکی» و «محکی»، در صورت تحقق واقعی حاکی، تحقق محکی نیز ضروری خواهد بود؛ اما به‏رغم تحقق حکایت در همه صور ذهنی، محکی تنها در ازای تصدیقات صادق در عالم واقع تحقق دارد. پرسش این است که چگونه می‏توان مفاهیم و گزاره های داخل ذهن غیر از تصدیقات صادق را دارای حکایت دانست، با این حال محکی آنها در نفس‏الامر متناسبشان تحقق نداشته باشد؟ برخی اندیشمندان با استناد به ذاتی بودن حکایت، بر این باورند که حکایت واقعی، منحصر به تصدیقات صادق نبوده، در همه انواع مفاهیم و گزاره ها به نحو ذاتی و بالفعل تحقق دارد. استاد مصباح ضمن قبول اصل حاکم بر متضایفان، با قول به مراتب حکایت و معانی مختلف برای آن، تحقق حکایت واقعی را در واپسین مرتبه از مراتب حکایت یعنی «حکایت تام» منحصر ساخته‏اند. بنابراین دیگر لزومی نمی‏بیند که برای تحقق حکایت در دیگر مراتب، به دنبال وجود محکی در یکی از عوالم نفس‏الامری باشیم. در این مقاله صرفا بر اساس نظریه حکایت شانی، التزام به تحقق واقعی محکی را در هریک از مراتب حکایت دنبال کرده، نظر صحیح را تبیین و بررسی می‏کنیم.
زبان:
فارسی
در صفحه:
79
لینک کوتاه:
magiran.com/p1667474 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!