بررسی وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) با استفاده از روش SWOT به منظور ارائه استراتژی های بهبود مستمر: مطالعه موردی در شهرداری قزوین

چکیده:
زمینه و اهداف
با توجه به شناسایی بیش از صد نوع شغل در شهرداری ها، بررسی عوامل زیان آوری که هر شغل با آن مواجهه دارد، باید با روشی سیستماتیک و الگویی صورت پذیرد. در این مطالعه، روش نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدها (SWOT) جهت مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) انتخاب شد و با استفاده از آن وضعیت HSE در 12 واحد سازمانی شهرداری قزوین ارزیابی گردید.
مواد و روش ها
در روش SWOT از دو جدول ارزیابی عوامل داخلی و خارجی استفاده می شود که جمع کل امتیاز هر جدول در محدوده 1 تا 4 است و در امتیاز بالاتر از 2/5 وضعیت مثبت ارزیابی می گردد. انجام این مطالعه با رعایت موازین اخلاقی و اخذ مجوزهای لازم انجام شد.
یافته ها
امتیاز ارزیابی عوامل داخلی و خارجی اغلب واحدهای شهرداری قزوین کمتر از 2/5 بدست آمد و میانگین امتیاز عوامل داخلی و خارجی به ترتیب 2/37 و 2/42بود. بیشترین امتیاز عوامل داخلی به میزان 2/95مربوط به سازمان پارکها و فضای سبز بود و بیشترین امتیاز عوامل خارجی در سازمان حمل و نقل و سازمان اتوبوسرانی به میزان 3/1 بود.
نتیجه گیری
وضعیت HSE نیمی از واحدهای شهرداری قزوین در ناحیه نامطلوب ماتریس SWOT قرار گرفت، لذا جهت بهبود وضعیت موجود باید استراتژی های تدافعی در پیش بگیرند و سایر سازمان ها در وضعیت استراتژی تغییر جهت (2 واحد) یا استراتژی تنوع (4 واحد) قرار گرفتند. این مطالعه نشان داد ماتریس SWOT می تواند بعنوان یک ابزار مدیریتی کارآمد در تعیین وضعیت و مدیریت HSE و استراتژی های بهبود مستمر مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
36
لینک کوتاه:
magiran.com/p1668056 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.