بررسی کارآیی فرآیند ازن زنی جهت حذف ایبوپروفن از محلولهای آبی

چکیده:
زمینه و اهداف
ایبوپروفن یکی از پرمصرف ترین داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی است و جهت کاهش دردهای اسکلتی عضلانی و ضد درد در طیف گسترده ای استفاده می شود. این مطالعه با هدف بررسی کارآیی فرآیند ازن زنی جهت حذف ایبوپروفن در راکتور نیمه پیوسته با جریان قالبی از محلول های آبی انجام گرفت.
مواد و روش ها
در این مطالعه از یک راکتور ازن زنی با جریان نیمه پیوسته قالبی در مقیاس آزمایشگاهی استفاده شد. چهار متغیر، pH، دوز ازن، زمان ماند هیدرولیکی و غلظت اولیه ایبوپروفن که ممکن است بر روی میزان تخریب ایبوپروفن تاثیرگذار باشند، مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز نمونه ها برای اندازه گیری ایبوپروفن با استفاده از دستگاه HPLC صورت گرفت. در انجام این طرح و استفاده از منابع، رعایت موازین اخلاقی انجام شد.
یافته ها
تحت شرایط بهینه 8=pH، زمان ماند هیدرولیکی 60 دقیقه، غلظت اولیه ایبوپروفن 5 میلی گرم در لیتر و غلظت ازن تزریقی 5/2 گرم در ساعت) میزان حذف 59% بدست آمد. همچنین نشان داده شد، حذف ایبوپروفن از سینتیک درجه اول پیروی می کند.
نتیجه گیری
متغیرهای عملیاتی pH، غلظت ازن تزریقی، زمان ماند هیدرولیکی و غلظت اولیه ایبوروفن با استفاده از جریان قالبی به منظور بهبود تماس بین ازن و دارو، بهینه سازی شد.pH و زمان ماند هیدرولیکی مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار در حذف ایبوپروفن بودند. همچنین مدل پیش بینی به دست آمد که به ما امکان پیش بینی کارآیی تخریب ایبوپروفن را به عنوان تابعی از pH و HRT تحت شرایط آزمایشگاهی تست شده را می دهد.
زبان:
فارسی
صفحه:
9
لینک کوتاه:
magiran.com/p1668059 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.