حل مدل برنامه ریزی تولید ادغامی چندهدفه فازی با آثار یادگیری و زوال به کمک الگوریتم های ژنتیک و جست وجوی ممنوعه

چکیده:
در این پژوهش، یک مدل برنامه ریزی تولید ادغامی چندهدفه فازی با درنظرگرفتن دو عامل اثر یادگیری کارگران و اثر زوال ماشین آلات ارائه می شود. توابع هدف شامل اهداف کمی افزایش سود و کاهش هزینه خرابی دستگاه ها و هدف کیفی افزایش میزان رضایتمندی مشتری هستند. سپس با درنظرگرفتن اوزان متفاوت برای اهداف و اصلاح اهداف با روش برنامه ریزی آرمانی فازی، مدل چندهدفه فازی به یک مدل تک هدفه قطعی تبدیل شده و با الگوریتم های ژنتیک و جست وجوی ممنوعه حل شده است. در تنظیم پارامترهای دو الگوریتم از روش تاگوچی بهره گرفته می شود. در پایان، جواب به دست آمده از دو الگوریتم با استفاده از آزمون فرض برابری میانگین ها با هم مقایسه می شوند. نتایج نشان می دهند الگوریتم ژنتیک در حل مدل ارائه شده نسبت به الگوریتم جست وجوی ممنوعه کارایی بیشتری دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
341 -354
لینک کوتاه:
magiran.com/p1668102 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.