طراحی، ساخت و ارزیابی بذرکار نیمه خودکار سینی های نشا

چکیده:
کاشت نشا یکی از روش های موثر در افزایش بازده اقتصادی برخی محصولات کشاورزی مانند برنج، سبزی ها و...است. به علت گران بودن دستگاه های وارداتی، بسیاری از کشاورزان از نیروی کارگری جهت تولید نشا استفاده می کنند. هدف این پژوهش طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاهی ساده، کم هزینه، با امکانات بومی، جهت بذرکاری سریع و دقیق سینی های نشا است. دستگاه با نرم افزار Catia مدل سازی شد. نمونه اولیه شامل موزع استوانه ای مکشی با روزنه هایی به قطر 1 و 2 میلی متر، مکانیسم قطع کن فشار، مکانیسم بادامک جهت جلو راندن مرحله ای سینی (متناسب با حرکت موزع) و مجموعه واحد انتقال توان، مرکب از چرخ، زنجیر و تسمه است. به منظور ارزیابی دستگاه و تعیین شرایط بهینه، میانگین خطاهای نکاشت و چندگانه کاشت برای دو نوع بذر خیار و عدس، در یک طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی اندازه گیری شد. متغیر های مستقل، قطر روزنه در دو سطح (1 و 2 میلی متر) و فشار در دو سطح (8- و 15- کیلو پاسکال برای بذرخیار و 7- و 13- کیلو پاسکال برای عدس) در نظر گرفته شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که دستگاه در خلا بیشتر و قطر روزنه کوچک تر عملکرد بهتری دارد، به طوری که کارکرد بهینه برای بذر خیار، فشار15- کیلو پاسکال و روزنه 1 میلی متر و برای بذر عدس، فشار13- کیلو پاسکال و روزنه 1 میلی متر به دست آمده است. ظرفیت دستگاه در حالت بهینه 240 سینی (25200 بذر) در ساعت و میانگین خطای نکاشت 13/16 و 1/19 درصد و میانگین خطای چندگانه کاشت 81/7 و 9/8 درصد به ترتیب برای عدس و خیار به دست آمد.
زبان:
فارسی
صفحات:
81 تا 94
لینک کوتاه:
magiran.com/p1668271 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!