بررسی میزان فلزات سنگین (کروم، کادمیوم، سرب) 3 رقم برنج مزارع شهرستان آستانه اشرفیه

چکیده:
سابقه و هدف
فلزات سنگین و عوارض زیست محیطی آن ها یکی از مشکلات مهم محیط زیست برای بهداشت مواد غذایی محسوب می گردند. هم چنین، برنج یکی از مواد غذایی محبوب در میان مردم است. در این مقاله مقادیر کروم، کادمیوم و سرب در برنج جمشید، هاشمی و موسی طارم شهرستان آستانه اشرفیه استان گیلان بررسی گردید.
مواد و روش ها
در این مرحله، سی عدد نمونه از 5 نقطه از شهرستان آستانه اشرفیه جمع آوری گردید. سپس، فلزات سنگین با استفاده از روش جذب اتمی تعیین مقدار شدند.
یافته ها
میزان سرب در هر سه رقم برنج از میزان استاندارد بیش تر بود. هم چنین، سرب در برنج موسی طارم بیش تر از بقیه ارقام برآورد گردید. میزان کادمیوم در هر سه رقم از مقدار استاندارد کم تر بود. برنج هاشمی دارای مقادیر کم تری از این فلز بوده است. میزان کروم رقم جمشید از بقیه ارقام بیش تر بوده و هم چنان میزان آن در هر سه رقم بیش تر از حد استاندارد به دست آمد.
استنتاج: بررسی فلزات سنگین در مواد غذایی با توجه به اثرات تجمعی و اثرات جانبی آن ها در جوامع انسانی بسیار مهم است.
زبان:
فارسی
صفحات:
196 -200
لینک کوتاه:
magiran.com/p1668449 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.